Hệ thống cửa hàng Hotline: 0913.204.683

Nhận thông báo

Menu

ĐÁNH GIÁ

(ít nhất 4 sao)
(ít nhất 3 sao)
(ít nhất 2 sao)
(ít nhất 1 sao)
Bộ lọc sản phẩm
GIẢM 0 %
HDI-NCVR64832-4K-S2

HDI-NCVR64832-4K-S2

132.190.000 đ

132.190.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DVH-NVRK8648-4K-IP

DVH-NVRK8648-4K-IP

28.900.000 đ

28.900.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DVH-NVRK8162-4K-IP

DVH-NVRK8162-4K-IP

15.600.000 đ

15.600.000
(0 đánh giá)

DHI-NVR2108HS-S3

Liên hệ

(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
XVR9104DA-4K

XVR9104DA-4K

4.450.000 đ

4.450.000
(0 đánh giá)

DH-PFS3009-8ET-96

5.500.000 đ

(0 đánh giá)

EVS167SN-37S

130.000.000 đ

(0 đánh giá)

NVR-6016TV-4KS2

32.600.000 đ

(0 đánh giá)

DHI-NVR2108HS-4KS2

Liên hệ

(0 đánh giá)

DH-XVR6232TV-X

35.990.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR7104HE-4KL-X

7.050.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5216AN-4KL-X

12.600.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5116H-4KL-X

10.720.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5104C-4KL-X

4.650.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5432L-X

26.660.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5232AN-X

17.270.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5216AN-X

10.340.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5108HS – X

5.566.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR5104HS - X1

3.520.000 đ

(0 đánh giá)

DH-XVR4232AN-X

12.320.000 đ

(0 đánh giá)
Thong ke

KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM

Loadding...

CAMERA DHH01

Mã hàng: DH - IPC -HDW4231MP
Số SERI: 3B042MN1240G0089
Bảo hành: 24 tháng
Ngày xuất bán: 01/07/2019
Hạn bảo hành: 610 ngày