Hệ thống cửa hàng Hotline: 0913.204.683

Nhận thông báo

Menu

ĐÁNH GIÁ

(ít nhất 4 sao)
(ít nhất 3 sao)
(ít nhất 2 sao)
(ít nhất 1 sao)
Bộ lọc sản phẩm
GIẢM 0 %
HDI-NCVR64832-4K-S2

HDI-NCVR64832-4K-S2

132.190.000 đ

132.190.000
(0 đánh giá)

DHI-EVS7324S

Liên hệ

(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DVH-NVRK8322-4K-IP

DVH-NVRK8322-4K-IP

23.500.000 đ

23.500.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DVH-NVRK8648-4K-IP

DVH-NVRK8648-4K-IP

28.900.000 đ

28.900.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DVH-NVRK8162-4K-IP

DVH-NVRK8162-4K-IP

15.600.000 đ

15.600.000
(0 đánh giá)

DHI-NVR2108HS-S3

Liên hệ

(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DHI-NVR6232-NDHC

DHI-NVR6232-NDHC

7.536.000 đ

7.536.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DHI-NVR6104-NDHC

DHI-NVR6104-NDHC

2.670.000 đ

2.670.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
Bộ giải mã để chia 4 màn hình hiển thị

Bộ giải mã để chia 4 màn hình hiển thị

59.167.500 đ

59.167.500
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
Đầu ghi hình camera

Đầu ghi hình camera

30.504.900 đ

30.504.900
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
License xử lý biển số - Camera

License xử lý biển số - Camera

2.789.325 đ

2.789.325
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
License xử lý biển số - máy chủ

License xử lý biển số - máy chủ

49.024.500 đ

49.024.500
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
XVR4116HS-I

XVR4116HS-I

5.200.000 đ

5.200.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DAS-NVR4162-4K

DAS-NVR4162-4K

10.600.000 đ

10.600.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
XVR9104DA-4K

XVR9104DA-4K

4.450.000 đ

4.450.000
(0 đánh giá)
GIẢM 0 %
DAS - NVR 9104 HS-4KS2

DAS - NVR 9104 HS-4KS2

6.590.000 đ

6.590.000
(0 đánh giá)

DHI-NVR8232-4KHL

25.500.000 đ

(0 đánh giá)

DH-PFS3009-8ET-96

5.500.000 đ

(0 đánh giá)

DAS-NVRK9801HNA-4KS3L

10.600.000 đ

(0 đánh giá)

DAS-NVRK9801HNA-4KS3L

10.600.000 đ

(0 đánh giá)
Thong ke

KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM

Loadding...

CAMERA DHH01

Mã hàng: DH - IPC -HDW4231MP
Số SERI: 3B042MN1240G0089
Bảo hành: 24 tháng
Ngày xuất bán: 01/07/2019
Hạn bảo hành: 610 ngày