Hệ thống cửa hàng Hotline: 0932.357.888

Nhận thông báo

Menu

Registration Protocol Stork

21/12/2023 | Đăng bởi: admin

Thỏa thuận đăng ký Stork

Sửa đổi lần cuối: 2023-12-11
Thỏa thuận đăng ký Stork này ("Thỏa thuận") quy định các điều khoản và điều kiện về việc
bạn sử dụng đăng ký tên người dùng và các dịch vụ liên quan ("Dịch vụ") giữa bạn và Nhà
điều hành Nền tảng Stork. Trong Thỏa thuận này, "bạn" và "của bạn" đề cập đến bạn hoặc bất
kỳ đại lý, nhân viên hoặc người nào được ủy quyền hành động thay mặt bạn. "Chúng tôi",
"chúng tôi" và "của chúng tôi" đề cập đến DSS thỏa thuận giải thích nghĩa vụ của chúng tôi
đối với bạn, cũng như nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi đối với các dịch vụ khác nhau do
Nhà điều hành nền tảng Imou cung cấp. Khi bạn sử dụng tài khoản của mình hoặc cho phép
người khác sử dụng tài khoản đó để (i) mua; hoặc (ii) có quyền truy cập vào các Dịch vụ hoặc
sản phẩm bổ sung của Stork; hoặc (iii) hủy Dịch vụ Stork, Thỏa thuận này bao gồm các dịch
vụ hoặc hành động đó.
Điều quan trọng là bạn phải đọc và hiểu các thuật ngữ sau. Bằng cách nhấp vào "ĐỒNG Ý",
bạn đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu bạn chọn truy cập hoặc sử dụng
Dịch vụ. Nếu bạn không muốn đồng ý với các điều khoản này, bạn không được truy cập hoặc
sử dụng các dịch vụ.
Chúng tôi cam kết xử lý có trách nhiệm bất kỳ thông tin và dữ liệu nào chúng tôi thu thập
thông qua Dịch vụ của mình tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi, được đưa vào Thỏa
thuận. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi, do đó bạn biết cách chúng tôi thu
thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Việc hình thành, thực thi, giải thích, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thực hiện và giải quyết tranh
chấp của Hiệp định sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nhà nước.
Bất kỳ bên nào của Thỏa thuận đều có thể khởi kiện tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến
Dịch vụ Nền tảng Stork tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, nằm trong cùng thành phố
mà DSS tọa lạc.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án cho là không hợp lệ, bất hợp pháp
hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn
lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
1. Mô tả
dịch vụ Stork là thương hiệu cung cấp dịch vụ phần mềm cho người dùng.
Khi sản phẩm được kết nối với nền tảng Stork, nó có thể được sử dụng để đạt được điều khiển
từ xa hoặc các chức năng khác.
2. Định nghĩa
Nền tảng Stork: đề cập đến các trang web hoặc khách hàng bao gồm Stork Cloud và trang
web của Stork
Nhà điều hành nền tảng Stork: đề cập đến DSS.
Dịch vụ nền tảng Stork: Dịch vụ dựa trên internet được cung cấp bởi Nhà điều hành nền tảng
Stork dưới nhiều hình thức khác nhau.
3. Phạm vi
3.1 Các bên tham gia Thỏa thuận Thỏa thuận
được ký kết bởi bạn và Nhà điều hành nền tảng Stork. Thỏa thuận có hiệu lực hợp đồng giữa
bạn và Nhà điều hành nền tảng Stork.

3.2 Điều khoản và chính sách bổ sung Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ đa dạng, do
đó, có một số điều khoản và chính sách
bổ sung nhất định có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng tất cả các dịch vụ của chúng tôi hoặc
cho các dịch vụ cụ thể, như được nêu trong phần này và được thông báo khác cho bạn theo
thời gian. Các điều khoản dịch vụ và chính sách bổ sung này đều là một phần của và được đưa
vào các Điều khoản này.
3.2.1 Điều khoản bổ sung dành riêng cho dịch vụ Một số dịch vụ của chúng tôi có các điều
khoản bổ sung cụ thể cho việc sử dụng chúng (như được chúng tôi thông báo cho bạn) và bạn
phải tuân thủ các điều khoản
bổ sung đó khi sử dụng các dịch vụ đó. Các điều khoản dành riêng cho dịch vụ này bao gồm:
Điều khoản dịch vụ của Stork Cloud – đưa ra các điều khoản áp dụng cho việc bạn sử dụng
Dịch vụ Stork Cloud (bao gồm các dịch vụ khác nhau trong Dịch vụ Stork Cloud (chẳng hạn
như Thanh toán dịch vụ Stork Cloud), như được xác định rõ ràng trong các điều khoảng bảo
mật trước đó);
3.2.2 Chính sách bổ sung
bảo mật của Stork – quy định cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
của bạn.
4. Đăng ký và sử dụng
4.1 Trình độ chuyên môn
Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn không thể là người bị cấm nhận Dịch vụ theo luật pháp
của nhà nước hoặc khu vực tài phán hiện hành tại địa phương của bạn. Nếu bạn không có
năng lực dân sự theo yêu cầu, bạn và người giám hộ của bạn phải chịu mọi hậu quả pháp lý
tương ứng.
4.2 Mô tả
tài khoản Bạn có thể lấy tài khoản nền tảng Stork và trở thành người dùng nền tảng Stork sau
khi ký hoặc đồng ý thỏa thuận và hoàn tất đăng ký.
Bạn có quyền sử dụng tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào Nền tảng
Stork.
Vì tài khoản của bạn được liên kết với thông tin cá nhân và thông tin doanh nghiệp của bạn,
vui lòng chỉ sử dụng nó một mình.
Để cung cấp cho bạn các dịch vụ khác, bạn phải kết hợp phần cứng thông minh, camera
mạng, máy ghi video mạng hoặc các thiết bị báo động khác do DSS sản xuất.
4.3 Quản lý thông tin đăng ký
4.3.1 Tính trung thực và hợp pháp
Khi bạn sử dụng Dịch vụ nền tảng Stork, bạn nên cung cấp thông tin của mình (bao gồm tên,
địa chỉ email, địa chỉ liên hệ, v.v.) một cách chính xác và đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn
có nghĩa vụ duy trì tính xác thực và hợp lệ của thông tin của bạn.
Tên người dùng bạn đặt phải tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam, cũng như các yêu
cầu của DSS; nếu không, chúng tôi có quyền cấm bạn sử dụng tên người dùng. Việc cấm tên
người dùng không ảnh hưởng đến việc bạn đăng nhập vào nền tảng Stork và sử dụng Dịch vụ
nền tảng Stork qua email.
4.3.2 Cập nhật và bảo trì
Bạn nên cập nhật thông tin của mình kịp thời bằng cách cung cấp thông tin cập nhật, trung
thực, đầy đủ và hợp lệ.
4.4 Thông số kỹ thuật bảo mật tài khoản Nhà điều hành nền tảng
Stork sẽ không yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Do đó, bạn
nên chăm sóc tốt tài khoản của mình.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và hậu quả nào của bạn khi tài khoản của

bạn (i) bị rò rỉ do lỗi của bạn; hoặc (ii) bị người khác tấn công hoặc lừa đảo. Bạn nên yêu cầu
bồi thường từ kẻ lừa đảo thông qua các kênh cứu trợ tư pháp và hành chính.
Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động trong tài khoản của mình (bao gồm, nhưng
không giới hạn ở việc ký trực tuyến các loại thỏa thuận khác nhau, xuất bản thông tin, mua
hàng hóa và dịch vụ và tiết lộ thông tin, v.v.) ngoại trừ lỗi của Nhà điều hành nền tảng Stork.
Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn để đăng nhập vào Nền tảng
Stork hoặc các trường hợp khác có thể dẫn đến tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc bị mất, bạn
nên thông báo ngay cho chúng tôi và thay đổi thông tin đăng ký của bạn. Bạn cũng đồng ý
đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Bạn nên đặc biệt thận
trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để
người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn. Bạn
hiểu rằng phải mất một khoảng thời gian hợp lý để Nhà điều hành nền tảng Stork thực hiện
hành động đối với bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng
yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt và luôn trong khoảng thời gian luật định, Nhà điều hành
nền tảng Stork không thể tránh hoặc ngăn chặn sự hình thành hoặc mở rộng hậu quả của vi
phạm bằng cách thực hiện các hành động theo yêu cầu của bạn. Ngoại trừ lỗi pháp lý của Nhà
điều hành nền tảng Stork, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tình huống nào nói
trên.
5. Quy tắc sử dụng
5.1 Người dùng phải biết rằng Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho người dùng sử dụng
phi thương mại. Nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này
hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bán hàng hoặc thương mại khác mà không
có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà điều hành nền tảng Stork, chúng tôi được phép chấm dứt
Dịch vụ ngay lập tức và giữ quyền cho bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại nhân viên liên
quan theo quy định của pháp luật.
5.2 Người dùng phải tuân thủ các nguyên tắc sau khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:
(1) Tuân thủ luật pháp và chính sách quốc gia, tỉnh, địa phương hoặc quốc tế có liên quan;
(2) Tuân thủ tất cả các giao thức mạng, quy định và thủ tục liên quan đến dịch vụ Web;
(3) Chỉ đăng nhập thông qua dahua.vn hoặc kênh hợp pháp khác do chúng tôi khai báo;
(4) Không được phép sử dụng dịch vụ này để thực hiện bất kỳ hành vi nào gây bất lợi cho
Nhà điều hành nền tảng stork;
(5) Không sử dụng dịch vụ này để thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng xấu đến
việc sử dụng Internet bình thường;
(6) Dịch vụ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
(7) Không sử dụng plug-in hoặc các phương tiện gian lận khác, các phương tiện không phù
hợp hoặc không công bằng để tham gia Dịch vụ này;
(8) Không vi phạm pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc vi phạm quyền riêng tư của
người khác, hoặc phỉ báng người khác;
(9) Nếu phát hiện tài khoản bị sử dụng bất hợp pháp hoặc có lỗ hổng bảo mật, bạn nên thông
báo cho Nhà điều hành nền tảng Stork ngay lập tức.
5.3 Chúng tôi có quyền nâng cấp và điều chỉnh nội dung dịch vụ bất cứ lúc nào. Sau khi phiên
bản dịch vụ được nâng cấp và điều chỉnh, nó có thể liên quan đến việc nâng cấp phiên bản
phần mềm của trình cắm trình duyệt, ứng dụng khách di động và thiết bị đầu cuối. Nhà điều
hành nền tảng Imou cũng có thể nâng cấp trình cắm trình duyệt, phần mềm máy khách di
động và phần mềm thiết bị đầu cuối riêng biệt. Người dùng sẽ nâng cấp phần mềm liên quan
theo lời nhắc, nếu không người dùng sẽ không thể tận hưởng các chức năng được cung cấp
bởi phiên bản mới và chúng tôi sẽ không đảm bảo rằng phiên bản cũ sẽ tiếp tục khả dụng.
Ngoài ra, chúng tôi có quyền đơn phương thay đổi hoặc hạn chế một số tác dụng chức năng
do nhu cầu phát triển kinh doanh. Người dùng đồng ý tự chịu những rủi ro trên.

6. Dịch vụ và phí giá trị gia tăng
6.1 Phù hợp với sự phát triển của thị trường và công nghệ, chúng tôi sẽ cung cấp cho người
dùng các dịch vụ giá trị gia tăng Internet và truyền thông khác nhau liên quan đến Dịch vụ,
bao gồm các dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí và tính phí
. Chúng tôi có quyền tính phí các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan và thay đổi các tiêu chuẩn
và phương pháp tính phí. Nếu dịch vụ liên quan thay đổi từ dịch vụ miễn phí sang trả phí,
chúng tôi sẽ cung cấp thông báo một cách thích hợp. Người dùng có thể chọn chấp nhận hoặc
từ chối dịch vụ tính phí. Người dùng sẽ thanh toán cho bất kỳ dịch vụ tính phí nào theo quy
định của chúng tôi. Nếu người dùng từ chối thanh toán hoặc bị truy thu, chúng tôi có quyền
đình chỉ dịch vụ và thu hồi tất cả các tổn thất theo luật pháp và quy định của địa phương.
6.2 Chúng tôi có quyền đặt các quảng cáo và thông tin khuyến mại khác nhau trên trang web,
dưới dạng, bao gồm nhưng không giới hạn, thông báo hệ thống và cửa sổ bật lên và phù hợp
với chính sách bảo mật của chúng tôi.
7. Sở hữu trí tuệ
7.1 Ngoại trừ các quyền hạn chế đối với việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Thỏa thuận
không cấp cho người dùng:
(i) Bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào trong các dịch vụ hoặc (ii) Bất kỳ quyền
nào để sử dụng nhãn hiệu, logo, tên miền hoặc
các đặc điểm thương hiệu khác của chúng tôi.
"Quyền sở hữu trí tuệ" có nghĩa là bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, quyền nhân
thân và các quyền tương tự khác hiện tại và tương lai trên toàn thế giới.
7.2 Người dùng không được sử dụng thông tin hoặc tài liệu nói trên theo bất kỳ cách nào khác
ngoài mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình, cũng như không được sao chép,
dịch, tháo rời, chỉnh sửa ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào liên quan đến Dịch
vụ. Người dùng cũng không được chuyển đổi mã đối tượng của phần mềm hoặc cố gắng
chuyển đổi mã nguồn.
7.3 Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Thỏa thuận, người dùng không được sửa đổi, thuê, bán,
phân phối, sao chép, tạo các dẫn xuất hoặc sử dụng một phần hoặc tất cả nội dung của Dịch
vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ cách nào.
8. Phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba
8.1 Phần mềm và ứng dụng
của bên thứ ba được cung cấp cùng với sản phẩm này có thể được phát triển bởi các cá nhân
hoặc tổ chức không liên kết hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu bản quyền
hoặc quyền sở hữu trí tuệ của các phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba này. Theo quan
điểm này, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào cho các loại phần mềm và ứng
dụng này. Các nhà khai thác nền tảng Stork sẽ không cung cấp cho người dùng hỗ trợ cho các
phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba này, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về
việc liệu phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba này có hoạt động bình thường hay không.
8.2 Nếu bạn sử dụng các phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba này, bạn thừa nhận rằng
các phần mềm và ứng dụng này được cung cấp "nguyên trạng". Không có bảo đảm dưới bất
kỳ hình thức nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) được đính kèm trong phạm vi cho phép tối đa của
luật hiện hành. Bạn cũng được coi là đã thừa nhận rằng cả Nhà điều hành nền tảng Stork cũng
như công ty mẹ hoặc công ty con của nó đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm rõ
ràng hay ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đảm bảo quyền sở hữu, khả năng bán
được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm bằng sáng chế của bên thứ ba,
hoặc bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền khác của phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba.
8.3 Các dịch vụ của phần mềm và ứng dụng của bên thứ ba có thể bị gián đoạn hoặc chấm dứt

bất cứ lúc nào. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào sẽ vẫn có sẵn
bất cứ lúc nào. Việc truyền tải nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba thông qua mạng hoặc
công cụ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong phạm vi luật pháp liên quan cho phép,
chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc chấm dứt nào của bất kỳ nội
dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua sản phẩm này.
8.4 Đối với bất kỳ phần mềm nào mà cá nhân bạn cài đặt trên sản phẩm này hoặc bất kỳ
tác phẩm nào của bên thứ ba như văn bản, hình ảnh, video hoặc phần mềm được tải lên hoặc
tải xuống, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chất lượng hoặc bất kỳ khía
cạnh nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan phát sinh từ việc cài
đặt cá nhân, tải lên hoặc tải xuống bất kỳ tác phẩm nào của bên thứ ba nói trên.
9. Bảo hành có giới hạn
9.1 Mặc dù chúng tôi muốn cung cấp các dịch vụ hạng nhất, nhưng chúng tôi không thể đảm
bảo một số vấn đề liên quan đến dịch vụ. Ví dụ: các dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba
được cung cấp "nguyên trạng" do người dùng tự chịu rủi ro và không có bất kỳ hình thức bảo
hành hoặc điều kiện rõ ràng hay ngụ ý nào. Chúng tôi cũng từ chối mọi bảo đảm về khả năng
bán được, khả năng áp dụng cho mục đích cụ thể, tính ổn định, không có vi-rút, sơ suất, thiếu
bí quyết kỹ thuật hoặc không vi phạm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại
nào đối với hệ thống máy tính của bạn, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại
nào khác do người dùng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ hoặc phần mềm.
9.2 Người dùng được coi là đã hiểu rằng dịch vụ của chúng tôi liên quan đến Internet và có
thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ổn khác nhau, chẳng hạn như bất khả kháng, vi-rút máy
tính, tấn công của tin tặc, mất ổn định hệ thống, vị trí người dùng, tắt máy người dùng, thông
tin bất hợp pháp, che chắn thông tin quấy rối và bất kỳ điều gì khác. Có nguy cơ không đáp
ứng được nhu cầu của người dùng do gián đoạn dịch vụ, tắc nghẽn, v.v. do mạng, công nghệ,
đường truyền thông, lỗi máy tính và các biện pháp quản lý an toàn thông tin. Người dùng
được coi là đã chấp nhận những rủi ro trên. Người dùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các
thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ về bảo vệ chống vi-rút và tính
chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra và duy trì phương tiện bên ngoài Dịch vụ của chúng
tôi để tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất
nào mà người dùng phải chịu do không thể nhận dữ liệu video hoặc nhận dữ liệu không chính
xác.
10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý 
10.1 Tất cả các trách nhiệm do Nhà điều hành Nền tảng Stork thực hiện được giới hạn ở mức
giá mà người dùng Dịch vụ phải trả.
10.2 Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Nhà điều hành Nền tảng Stork
không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc yêu cầu vô tình, gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng
phạt nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thương tích cá nhân, rò rỉ quyền riêng tư, không
thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm tính toàn vẹn hoặc chăm sóc hợp lý) phát sinh từ việc
sử dụng hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ.
10.3 Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Nhà
điều hành nền tảng Imou không đảm bảo tính khả dụng, chính xác và nội dung, sản phẩm và
dịch vụ có liên quan của các liên kết này. Người dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc
sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào như vậy.
10.4 Nhà điều hành nền tảng Imou thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh cơ bản theo luật pháp và
quy định của nhà nước, nhưng Nhà điều hành nền tảng Stork không chịu bất kỳ trách nhiệm
pháp lý tương ứng nào đối với việc vi phạm hợp đồng, chẳng hạn như trở ngại về hiệu suất,
lỗi thực hiện, chậm trễ thực hiện hoặc thay đổi hiệu suất, do các trường hợp sau:

(1) Các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, đình công, bạo loạn, chiến tranh, hành động của
chính phủ và lệnh hành chính tư pháp;
(2) Sự cố nguồn điện, sự cố mạng thông tin liên lạc và các yếu tố dịch vụ công cộng hoặc bên
thứ ba khác; và (3) Các sự kiện như bảo trì thường xuyên hoặc khẩn cấp và sự cố của thiết bị
và hệ thống, và các yếu tố như truyền thông tin mạng và bảo mật dữ liệu, ngay cả khi Nhà
điều hành nền tảng Stork đã hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách thiện chí.
10.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù
theo hợp đồng, sai lầm cá nhân ((bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc
cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước, phát sinh theo hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc
không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; hoặc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào
được hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về
việc mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu; gián đoạn kinh doanh; mất tiền tiết
kiệm dự kiến; mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng; hoặc bất kỳ tổn thất thiệt hại
gián tiếp hoặc do hậu quả nào. 
11. Trách nhiệm pháp lý
Nếu hành động của bạn dẫn đến bất kỳ tổn thất nào của Nhà điều hành nền tảng Stork và /
hoặc các chi nhánh của Nhà điều hành nền tảng Stork (bao gồm tổn thất kinh tế trực tiếp
và tổn thất gián tiếp như mất uy tín, thanh toán bồi thường và thanh toán, phí luật sư và
chi phí kiện tụng), bạn phải bồi thường cho Nhà điều hành nền tảng Stork và / hoặc các
chi nhánh của Nhà điều hành nền tảng Stork cho tất cả các tổn thất trên.
Nếu hành vi của bạn khiến Nhà điều hành nền tảng Stork và / hoặc các chi nhánh của Nhà
điều hành nền tảng Stork phải chịu bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba, Nhà điều hành
nền tảng Stork và/hoặc các chi nhánh của Stork có thể, sau khi đảm nhận các nghĩa vụ
đối với bên thứ ba như thanh toán tiền, thu hồi tất cả các tổn thất từ bạn.
12. Sửa đổi thỏa thuận Nhà điều hành nền tảng Stork có thể sửa đổi Thỏa thuận và thỏa
thuận bổ sung tùy từng thời điểm để phù hợp với những thay đổi của pháp luật và quy định,
để duy trì trật tự giao dịch và bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Nhà điều hành nền
tảng Imou sẽ thông báo cho bạn về thỏa thuận sửa đổi và thỏa thuận bổ sung ("Vấn đề thay
đổi") theo thủ tục pháp lý và Điều 14 của Thỏa thuận.
Nếu bạn không đồng ý với Vấn đề thay đổi, bạn có thể liên hệ với Nhà điều hành nền tảng
Stork để phản hồi trước ngày Vấn đề thay đổi có hiệu lực. Nếu phản hồi được thông qua, Nhà
điều hành nền tảng Stork sẽ điều chỉnh Vấn đề đã thay đổi cho phù hợp.
Nếu bạn vẫn không đồng ý với Vấn đề thay đổi đã có hiệu lực, bạn nên ngừng sử dụng Dịch
vụ kể từ ngày có hiệu lực của Vấn đề thay đổi để Vấn đề thay đổi không ảnh hưởng đến
bạn; nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực, bạn được coi là đã chấp
nhận Vấn đề thay đổi.
13. Thông báo
13.1 Liên hệ hiệu quả Khi bạn đăng ký làm người dùng nền tảng và chấp nhận Dịch vụ của
Nền tảng Stork, bạn nên cung cấp chi tiết liên hệ và hợp lệ (bao gồm địa chỉ email, điện thoại
liên hệ và địa chỉ liên hệ
của bạn). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết liên hệ của bạn, bạn có nghĩa vụ cập nhật
thông tin liên quan kịp thời và luôn có thể truy cập được.
Tài khoản của thành viên (bao gồm cả tài khoản phụ) mà bạn đã tạo sau khi đăng ký tại Nền
tảng Stork, được sử dụng để nhận thông báo nền tảng và tin nhắn hệ thống, cũng là một
phương thức liên hệ hiệu quả.
Nhà điều hành nền tảng Stork sẽ gửi tất cả các loại thông báo cho bạn thông qua một
hoặc một số phương thức liên hệ ở trên. Nội dung của các thông báo này có thể có ảnh
hưởng đáng kể đến bạn. Hãy chú ý kịp thời.

Bạn có thể nhận thông tin quảng cáo, khuyến mãi và thông tin thương mại khác mà bạn quan
tâm, thông qua số điện thoại và địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp để đăng ký. Nếu bạn sẵn
sàng nhận thông tin đó, bạn có thể đăng ký thông qua dịch vụ đăng ký tương ứng.
13.2 Gửi thông báo Nhà điều hành Nền tảng Stork sẽ gửi cho bạn thông báo thông qua các
phương thức liên hệ nêu trên, trong đó thông báo bằng văn bản được phát hành bằng phương
tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông báo tại Nền tảng
Stork, tin nhắn hệ thống được gửi đến tài khoản, tin nhắn văn bản và email của bạn, được coi
là được gửi sau khi gửi thành công; Nếu đó là thông báo bằng văn bản trên giấy, ngày thứ
năm sau khi gửi thư đến địa chỉ liên hệ của bạn sẽ được coi là ngày dịch vụ.
Đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoạt động thương mại trên Nền tảng Stork, bạn
đồng ý rằng các cơ quan tư pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tòa án Nhân dân) có thể
cung cấp cho bạn các tài liệu pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu kiện tụng)
thông qua các phương tiện liên lạc hiện đại như tin nhắn văn bản và e-mail hoặc thư.
Phương thức liên hệ được chỉ định của bạn để nhận các tài liệu pháp lý là số điện thoại di
động, địa chỉ e-mail hoặc phương thức liên hệ khác mà bạn đã cung cấp khi đăng ký hoặc cập
nhật trên Nền tảng Stork. Ngày cơ quan tư pháp ban hành một văn bản pháp lý cho các thông
tin liên lạc trên được coi là ngày tống đạt. Địa chỉ gửi thư được chỉ định của bạn là địa chỉ hợp
pháp của bạn hoặc địa chỉ hợp lệ mà bạn đã cung cấp.
Bạn đồng ý rằng Bộ Tư pháp có thể cung cấp cho bạn các tài liệu pháp lý thông qua một hoặc
nhiều phương thức trên. Bộ Tư pháp sẽ phục vụ các văn bản pháp lý của bạn theo nhiều cách
khác nhau. Ngày dịch vụ sẽ là ngày sớm nhất của một trong những phương pháp trên.
Bạn đồng ý rằng phương thức dịch vụ trên áp dụng cho tất cả các giai đoạn của quá trình tư
pháp, chẳng hạn như tham gia tố tụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ thẩm, sơ thẩm thứ
hai, tái thẩm, thực hiện và thủ tục giám sát.
Bạn nên đảm bảo rằng thông tin liên hệ bạn cung cấp là chính xác, hợp lệ và được cập nhật
kịp thời. Nếu thông tin liên hệ được cung cấp không chính xác hoặc bạn không thông báo kịp
thời thông tin liên hệ cập nhật để các văn bản pháp lý không thể được giao hoặc không được
giao kịp thời, bạn sẽ phải chịu mọi hậu quả pháp lý có thể phát sinh.
14. Chấm dứt thỏa thuận
14.1 Chấm dứt Bạn có quyền chấm dứtThỏa thuận
theo bất kỳ cách nào sau đây:
(1) Bạn có thể đóng tài khoản của mình thông qua ứng dụng điện thoại thông minh khi bạn
đáp ứng các điều kiện đóng tài khoản được Nhà điều hành nền tảng Stork công bố trên trang
web;
(2) Bạn ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi Vấn đề thay đổi của Thỏa thuận có hiệu lực và bạn
rõ ràng từ chối chấp nhận nó;
(3) Bạn tuyên bố rõ ràng rằng bạn không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Nhà điều hành
nền tảng Stork cung cấp và bạn đã đáp ứng các điều kiện chấm dứt.
Nhà điều hành nền tảng Stork có thể thông báo cho bạn chấm dứt Thỏa thuận theo cách thức
được quy định tại Điều 14 của Thỏa thuận khi:
(1) Bạn vi phạm Thỏa thuận và Nhà điều hành nền tảng Stork có thể chấm dứt Thỏa thuận
dựa trên vi phạm hợp đồng;
(2) Bạn truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác, công bố thông tin bị cấm hoặc
lừa đảo tài sản của người khác;
(3) Ngoài các trường hợp trên, bạn đã vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng các quy định liên
quan của quy tắc nền tảng;
(4) Tài khoản của bạn đã bị chúng tôi xóa theo Thỏa thuận;
(5) Xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng
khác;
(6) Các tình huống khác cần chấm dứt dịch vụ.

14.2 Quy trình sau khi chấm dứt Thỏa thuận Sau khi chấm dứt Thỏa thuận, trừ khi pháp
luật quy định rõ ràng, Nhà điều hành nền tảng Stork không có nghĩa vụ tiết lộ bất kỳ
thông tin nào trong tài khoản của bạn cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn chỉ định.
Sau khi chấm dứt Thỏa thuận, Nhà điều hành Sàn Stork vẫn có các quyền sau:
(1) Tiếp tục lưu tất cả các loại thông tin được liệt kê tại Điều 7 của Thỏa thuận mà bạn có trên
Nền tảng Stork;
(2) Đối với lần vi phạm hợp đồng trước đây của bạn, chúng tôi vẫn có thể buộc bạn phải chịu
trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng theo Thỏa thuận. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận, Nhà
điều hành nền tảng Stork có thể, theo quyết định riêng của mình, quyết định có đóng các lệnh
giao dịch của bạn mà bạn đã tạo ra trong thời gian tồn tại của Thỏa thuận hay không;
nếu Nhà điều hành nền tảng Stork yêu cầu thực hiện cụ thể, bạn nên tiếp tục thực hiện
lệnh giao dịch theo Thỏa thuận và chịu tất cả các tổn thất và chi phí bổ sung phát sinh
từ nó.
Email dịch vụ khách hàng: dahua.vn. Chào mừng bạn yêu cầu của bạn.

Thong ke

KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM

Loadding...

CAMERA DHH01

Mã hàng: DH - IPC -HDW4231MP
Số SERI: 3B042MN1240G0089
Bảo hành: 24 tháng
Ngày xuất bán: 01/07/2019
Hạn bảo hành: 610 ngày