Hệ thống cửa hàng Hotline: 0911.812.888

Nhận thông báo

Menu

ĐÁNH GIÁ

(ít nhất 4 sao)
(ít nhất 3 sao)
(ít nhất 2 sao)
(ít nhất 1 sao)
Bộ lọc sản phẩm

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,XS70,2TB

4.980.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,XS70,1TB

2.300.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,UD85,1TB

1.800.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,UD85,500GB

900.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,UD85,250GB

672.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,A60,2TB

2.880 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD,A60,001TB

1.392.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD, A60, 512GB

744.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD, A60, 256GB

432.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 PCIe SSD, A60, 128GB

414.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 SATA SSD, A55, 256GB

516.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng M.2 2280 SATA SSD, A55, 128GB

420.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng 2.5"SATA SSD,A58,2TB

2.700 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng 2.5"SATA SSD,A58,1TB

1.320.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng 2.5 "SATA SSD, A58, 512GB

618.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng 2.5 "SATA SSD, A58, 256GB

378.000 đ

(0 đánh giá)

Ổ cứng 2.5 "SATA SSD, A58, 128GB

252.000 đ

(0 đánh giá)
Thong ke

KIỂM TRA THÔNG TIN SẢN PHẨM

Loadding...

CAMERA DHH01

Mã hàng: DH - IPC -HDW4231MP
Số SERI: 3B042MN1240G0089
Bảo hành: 24 tháng
Ngày xuất bán: 01/07/2019
Hạn bảo hành: 610 ngày